การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

Login
Username
Password
 

 


*** กำหนดปิดระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ***

 


คำแนะนำก่อนเข้าใช้งาน โปรดใช้ Fire Fox หรือ Google Chrome ในการใช้งาน
หากใช้ Internet explorer ต้องเป็นเวอร์ชั่น 11


หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามประการใด กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4638 , 0 2283 4620 , 0 2283 4621 , 0 2283 4609