การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

Login
Username
Password
 
หากท่านยังไม่มีรหัสล็อกอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่

*** กำหนดปิดระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ***


คำแนะนำก่อนเข้าใช้งาน โปรดใช้ Fire Fox หรือ Google Chrome ในการใช้งาน
หากใช้ Internet explorer ต้องเป็นเวอร์ชั่น 11

หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามประการใด กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
1)  ข้อมูลรายละเอียดข้อคำถามและตัวชี้วัด โทร. 0 2283 4634 , 0 2283 4624 , 0 2283 4629 || มือถือ 06 2591 7122 , 09 8280 7579
2)  ข้อมูลการใช้งานระบบประมวลผลฯ โทร. 0 2283 4638 , 0 2283 4620 , 0 2283 4621 , 0 2283 4609 || มือถือ 08 1414 9186