การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

 

 

 

Login เมืองพัทยา
Username
Password
 
หากท่านยังไม่มีรหัสล็อกอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่นี่

 


*** ขยายเวลาให้ อปท. สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ***

 


คำแนะนำก่อนเข้าใช้งาน โปรดใช้ Fire Fox หรือ Google Chrome ในการใช้งาน
หากใช้ Internet explorer ต้องเป็นเวอร์ชั่น 11

หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามประการใด กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
1)   ข้อมูลรายละเอียดข้อคำถามและตัวชี้วัด โทร. 0 2283 4629 , 0 2283 4608 , 0 2283 4624 || มือถือ 086 380 5455 , 084 730 7319
2)   ข้อมูลการใช้งานระบบประมวลผลฯ โทร. 0 2283 4638 , 0 2283 4620 , 0 2283 4621 , 0 2283 4609 || มือถือ 06 2591 6382, 097 123 5163